Acceptatieformulier

  • Bij deze tref je het acceptatieformulier voor de hieronder beschreven opdracht, zodat we de deze kunnen opleveren, live zetten en/of lanceren. Door dit formulier te ondertekenen en te versturen geef je te kennen dat de uitgevoerde opdracht voldoet aan de wensen in de ondertekende offerte, en voldoet aan eventueel andere wensen die tijdens het ontwerp- en inrichtingsproces aan het licht zijn gekomen. Eventuele openstaande activiteiten en/of functionaliteiten, die de oplevering van dit project niet tegenhouden, zijn vermeld in de e-mail waarin je naar dit acceptatieformulier bent verwezen. Deze e-mail vormt een onlosmakelijk onderdeel van deze acceptatie. Werkzaamheden die niet in de e-mail vermeld staan worden als meerwerk beschouwd.
  • Wat volgt na acceptatie?

    Na je akkoord zetten we je website live en wordt deze in beheer genomen door onze support-desk. Vanaf dat moment heb je recht op support volgens je afsloten SLA door te e-mailen naar [email protected] of door te bellen naar 010 - 465 44 44.
  • Hierbij geef ik ga akkoord met de oplevering van de hieronder genoemde opdracht:
  • Mogen we feedback?