Aesop Story Engine is een krachtige tool om de storytelling techniek op je website toe te passen. Storytelling komt vanuit de journalistiek en is erop gericht om verdiepende artikelen leesbaar weer te geven in combinatie van tekst, video en afbeeldingen. Bekende voorbeelden van Storytelling zijn de New York times en in Nederland De Correspondent.