De Stichting Kinderen van Caïro is een fondsenwervende stichting die zich richt naar de behoeftes van de Egyptische stichting Stephen’s Children. Elke jaar wordt met hen overlegd waar de grootste nood is en voor welk project de Nederlandse Stichting fondsen kan werven.

Sowmedia sponsort de stichting Kinderen van Caïro door middel van websiteontwikkeling en hosting.