Polderspace is een videoproductie bedrijf in Rotterdam. Het bedrijf produceert een scala aan videoproducten zoals bedrijfsfilms, promotiefilm, voorlichtingsfilms, educatieve films, et cetera.

Sowmedia heeft Etienne Petit van Polderspace getraind om zelf een WordPress website op te zetten.